Accessories
Ga naar de inhoud

Hondsrugtuin

Tuinen
Ontwerp Hondsrugtuin
Bergen grond na de sloop van de kassen.

November 2016, het begin van de Hondsrugtuin is er.

Na de sloop van de kassen, het vullen van het gat van de oude kelders en het aanvoeren van grond is gestart met aanleggen van de Hondsrugtuin. Wat is de bedoeling?Het Hondsruggebied tussen Emmen en de stad Groningen is ontstaan in de ijstijd en kent een rijke schakering aan natuurlijke leefruimten. De gletsjers hebben veel puin en grond van andere streken aangevoerd, nog steeds te herkennen in de grote zwerfkeien. Ze zijn ook de oorzaak voor het ontstaan van de hoogte verschillen. In de tijd na de gletsjers hebben de twee beekdalen aan weerszijden van de Hondsrug voor veenvorming gezorgd. Als gevolg hiervan kent de Hondsrug veel verschillende grondsoorten, waarvan de belangrijkste zijn: zand, klei, keileem en veen.
Zie ook het verslag van de Vriendenlezing van 25 oktober 2016 op deze site.
Het is de bedoeling om dit landschap, op kleine schaal, in de Hondsrugtuin een plaats te geven. Er komt dan ook een rijke diversiteit aan grondsoorten, reliëf en een beekloopje.
Met de eerste fase, de zogenaamde landscaping, is begonnen; er liggen grote bergen op het terrein die bestaan uit verschillende grondsoorten, waar het beoogde reliëf uit wordt gevormd. Daarna volgt de beplanting met soorten, specifiek voor de verschillende leefomstandigheden.


Begin van het relief wordt aangelegd.

December 2016.

Het Landscapen is grotendeels gereed. De tuin loopt nu helemaal door, dat wil zeggen om het entree gebouw heen. Alle grondsoorten zijn aangebracht en ook de beekloop is aangelegd. De nodige zwerfstenen en boomstobben die het beeld moeten verlevendigen liggen er.
Het nieuwe kastanje houten schapenhek dat de tuin afschermt van de openbare weg is geplaatst.
Op een deel van de verhogingen is heide strooisel aangebracht. Dit zogeheten “enten” is bedoeld om de grond te voorzien van zaad, maar vooral ook van schimmels en bacteriën ter bevordering van de bodem kwaliteit. Na een aantal weken is het strooisel uitgewerkt en zal het weer worden verwijderd. De bevordering van de bodemkwaliteit is nodig omdat heel spaarzaam geplant gaat worden en vrijwel alles langs natuurlijke weg en zaad “beplant” moet worden.beekloop in aanleg
kastanje houten schapenhek
enten met heide strooisel

Januari 2017.

Het Landscapen is gereed. Het zware materiaal is weg. De beekloop zit vol water en het strooisel ligt nog op een deel van de grond. Even de ergste winter afwachten voor vervolgactiviteiten.
beekloop met water en stobben.

Februari 2017.

Er is nog meer ent materiaal aangebracht.

meer strooisel
verwijderen ent materiaal

Maart 2017.

dat ook weer is weggehaald. Binnenkort wordt er gezaaid.

de eerste bomen en struiken

April 2017.

de eerste bomen en struiken zijn geplant.

pad wacht op brug
de beekloop

Mei 2017.

De brem bloeit al.


9 Juni 2017.

De officiële opening.de hondsrugtuin is open
de opening
meer begroeing op de Hondsrug tuin

September 2017.

De kale grond is grotendeels begroeid. Er wordt bewust minimaal onderhoud aan gepleegd. Een enkele woekerende dominante soort wordt in toom gehouden, de rest moet zelf zijn gang gaan.December 2017.

Ook met de eerste sneeuw van de winter 2017 - 2018 ziet het er aantrekkelijk uit.hondsrugtuin in winter
hondsrugtuin bloemenzee

Voorjaar 2018.

In het voorjaar van 2018 was het een bloemenzee.


De doorsnijding is in 2019 afgemaakt. Het is nu een weergave van de hondsrug.

Voorjaar 2019.

In het voorjaar van 2019 was het al heel vroeg weer een bloemenzee.


Copyright 2012 t/m 2024 Vriendenvereniging Hortus Haren
Terug naar de inhoud